En güzel Yemek tarifleri
Giriş Yap/Üye Ol

KAYIT OL

Hizmet Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla www.enyemekler.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden Enyemekler.com sistemine üye olunabilir. Her Enyemekler.com kullanıcısı, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Enyemekler.com”) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.2. Hizmetler

Enyemekler.com kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan kullanıcılara üyelik, kendi sayfalarını oluşturma bu sayfalara içerik ekleme, tariflere yorum yapma, puan verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.3. Enyemekler.com Kullanıcı Sistemi

• Her Enyemekler.com kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.

• “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.

• Her kullanıcının Enyemekler.com üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Enyemekler.com sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.

• “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Enyemekler.com, talep üzerine kullanıcının Enyemekler.com sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Enyemekler.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

• Enyemekler.com kullanıcılarını Enyemekler.com’da kayıtlı iletişim bilgileri (telefon, email gibi) üzerinden yararlanabilecekleri promosyonlar ile Enyemekler.com sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden ilgili iletişim kanalına uygun olarak haberdar edebilecektir. Ayrıca Enyemekler.com kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların Enyemekler.com sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.

• Kullanıcıların belirlemiş oldukları Enyemekler.com sisteminde kayıtlı isim, e posta ve telefon numarası 3.kişilerleancak anonimleştirilerek paylaşılabilir.

• Enyemekler.com sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Enyemekler.com, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Enyemekler.com Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.4. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, Enyemekler.com hizmetlerinden yararlandığı sırada,

• Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Yemeksepeti.com üyeliğinin sona erebileceğini;

• “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

• Enyemekler.com tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Enyemekler.com'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;

• Enyemekler.com hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Enyemekler.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve3.kişilerle kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Enyemekler.com'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Enyemekler.com’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;

• Enyemekler.com tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Enyemekler.com'un sorumlu olmayacağını;

• Enyemekler.com servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Enyemekler.com'un sorumlu olmayacağını;

• Enyemekler.com' da sunulan hizmetlere Enyemekler.com tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Enyemekler.com'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;

• Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca Enyemekler.com üzerinden yapacağı paylaşımlarda tütün mamulleri ve alkollü içeceklere özendirici içerik ve görsellere yer vermeyeceğini bu tarz içerik ve görsellerin Enyemekler.com tarafından yayınlanmasının engellenebileceğini bildiğini;

• Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Yemekcom'un sorumlu tututalamayacağını;

• Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Enyemekler.com’un sorumlu olmayacağını;

• Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi, içerik ve görsel paylaşmamayı;

• Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Enyemekler.com’a devredildiğini;

• Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;

• Diğer kullanıcıların Enyemekler.com sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;

• Enyemekler.com sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Enyemekler.com’un veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Enyemekler.com’un bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya Enyemekler.com üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;

• Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;

• Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;

• Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;

• Enyemekler.com hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamem kendisine ait olduğunu, Enyemekler.com sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Enyemekler.com'dan tazminat talep etmemeyi;

• Enyemekler.com'dan izin almadan Enyemekler.com servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;

• Enyemekler.com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;

• Kurallara aykırı davrandığı takdirde Enyemekler.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

• Enyemekler.com'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;

• Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;

• Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;

• Enyemekler.com sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Enyemekler.com’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.5. Enyemekler.com'a Tanınan Yetkiler

• Enyemekler.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.Böyle bir durumda Enyemekler.com’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

• Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre Enyemekler.com tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Enyemekler.com kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya Enyemekler.com sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.

• Enyemekler.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

• Enyemekler.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Enyemekler.com sorumlu tutulmayacaktır.

• Enyemekler.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, video, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

• Enyemekler.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım,video, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Enyemekler.com sistemi içinde Enyemekler.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Kullanıcılar işbu Kullancı Sözleşmesini onaylamakla Enyemekler.com üzerinde oluşturdukları her türlü içeriğe ilişkin doğmuş ve doğacak her türlü mali ve manevi haklarını ücretsiz ve süresiz olarak Enyemekler.com’a devretmiştir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Enyemekler.com'dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

• Enyemekler.com sistemine kullanıcılara tarafından eklenen tariflerin doğruluğundan, güvenilirliğinden sorumlu değildir. Bu tarifleri ve/veya önerileri kişiler kendi özgür iradeleri ile uygulamakta olup, Enyemekler.com kesin bir sonuca ulaşma garantisi vermemektedir. Kullanıcılar tarafından yayımlanan tariflerin sağlık üzerinde yaratacağı etkiler bilinmemekte olup, bu tariflerin uygulanması sonucu ortaya çıkabilecek olan zararlardan Enyemekler.com sorumlu tutulamaz.

• Enyemekler.com, kullanıcının Enyemekler.com sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Enyemekler.com'un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

• Enyemekler.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının üyelikten ayrılarak Sözleşme’yi feshetme, hakkı saklıdır.

• Enyemekler.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.6. Kullanım Amacı

• Kullanıcılar, Enyemekler.com sistemi üzerinde yapılan tüm paylaşımların, kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.7. Yer Sağlayıcı

• 5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu kapsamında Enyemekler.com yer sağlayıcı olup, Enyemekler.com’da yayınlanan hukuka aykırı içerikten sorumlu olmamakla birlikte yer sağladığı hukuka aykırı içeriği haberdar edilmesi halinde yayından çıkarma hakkına sahiptir.8. Kişisel Veri

• Kullanıcı Enyemekler.com’a üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Enyemekler.com ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile Enyemekler.com arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler Enyemekler.com ve Enyemekler.com iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve Enyemekler.com ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verdikleri restoranlar, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) Enyemekler.com, Enyemekler.com iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Enyemekler.com üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.9. Kanuni Zorunluluklar

• İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Enyemekler.com sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.10. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

• Enyemekler.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, içerikleri, yorum/değerlendirmeleri vb. Enyemekler.com Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Enyemekler.com sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.11. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

• İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.12. Yürürlük

• İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.13. Fesih

• Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

3 Yorum

570 Yemek Tarifi

8 Üye

7 Ziyaretçi